logo en homepage Advirum

Onze organiatie, gericht op organisatie en veiligheid

Advirum levert diensten met betrekking tot organisatie en veiligheid. In grote lijnen valt deze dienstverlening uiteen in twee aandachtsgebieden: facilitaire ondersteuning en evenementensupport. Daarnaast biedt Advirum veiligheidsadviezen ter bescherming van uw bedrijfsdoelen.

Facilitaire ondersteuning:

Voor ondernemingen, non-profit-organisaties of overheid: Advisering, interim-management, programma van eisen, offerte-vergelijking, quick-scan, veiligheidsplannen (BNP/calamiteitenplan), BHV, veiligheidsonderzoeken (in/extern), opleiding en training gericht op veiligheid.

Evenementensupport:

Voor bedrijfsfeesten, festivals, concerten, beurzen, sportevenementen: Beveiligingsplannen (preventie-checklist, verkeers/vervoersplan), beveiliging, parkeerdiensten, bus- en pendelvervoer, op- en afbouwbegeleiding, catering, artiestenbegeleiding.